Traverten Mermer

Traverten Mermer

Mermer, traverten, mineral gibi doğal taş mineralleri çok eski çağlardan bu yana sosyal yaşantımızla içiçe hale gelmiştir. Başta mimari, inşaat, süsleme ve sanat olmak üzere yoğun bir şekilde kullanım alanı bulmaktadırlar. Mermer ise bunların içinde en yaygın kullanılan doğal taştır. Kalsiyum karbonatın jeolojik bir oluşum içinde mermerleri oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca mermer kalsitle bir arada bulunarak damarlı şekliyle çok rağbet gören bir doğal taştır. Mermer çeşitlerini ise kısaca açıklamak gerekirse bunları üç gruba ayırabiliriz. İlk grup mermerler kristalize kireçtaşlarının da dâhil olduğu gruptur. Bu grubun sentezlerinde başka maddeler fazla karışmamıştır. Diğer grupta ise traverten mermer mineralleri yer alır.

 

Bu çeşit mermerler oniks olup karbonat içeriklidir. Üçüncü gruptaki mermerler ise magmatik menşeli mineral yapıdadırlar. Bağlantı İkinci grupta yer alan travertenlerde bir çeşit mermerdir. Traverten mermer kayaç mineralleri oniks mermerlere kıyasla daha fazladır. Daha geniş yataklara sahip olan travertenler de, inşaat sektöründe aranılan bir mermer türüdür. Aynı zamanda oldukça kolay işlenebilmekte ve fazla cilalanmasa da ticari değer olarak farklı sektörlerde yoğun biçimde kullanılmaktadır. Travertenlerin çıkarılma öyküsü ise çok eskilere dek uzanmaktadır.

 

Roma eserlerinde, mimari yapılarında yoğun şekilde traverten izlerine rastlanmaktadır. Mermer ve travertenin günlük yaşamımızda kullanımı ise çok geniştir. Binaların kaplama işlemlerinde, iç dekorasyon düzenlemesinde, peyzajda tamamlayıcı unsur olarak, süsleme işlerinde, sanatsal yapıtlarda yer alarak bir bakıma medeniyetin de ölçütlerinden biri olma sıfatını hak etmiştir.