Mermer Ocakları

Mermer Ocakları

Mermer, kısaca kalsiyum karbonat içeren doğal taşlardır. Kalkerlerin ısı ve basınç etkisiyle değişime uğrayarak, kristalleşmesi sonucu oluşan doğal yapı taşlarıdır. Mimari alanda kullanılmasından ve kolay şekil alınabilmesinden dolayı günümüzde son yıllarda gelişmiş endüstriye sahiptir.
 
Doğal yapı taşları bakımından zengin olan ülkemizde mermer sektörü 1985 yılından itibaren hızla gelişim göstermiş, büyük, küçük mermer işletmelerinin oluşturulması büyük bir önem kazanmıştır. Hammadde ve mermer stoklarının artış göstermesi üzerine mermer ocakları oluşmaya başlamıştır. Mermer ocakları olarak hizmet verecek kuruluşların belirledikleri alanda dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle mermer ocakları verim alınabilecek yerlerde oluşturulmalıdır. Bunun için önceden bir etüt çalışması yapılmalıdır ki, ne kadar verimli olabileceği tespit edilebilsin.
Mermer ocakları oluşturulması büyük maliyetler gerektirir. Bu maliyetler, makine, alet alımı, yol yapımı, işçilik masrafları şeklinde açıklanabilir. Mermer ocağı kurulmak istenen bölgede, alanın jeolojik haritasını çizmek, kaya birimlerini belirlemek gibi istatistiki bilgilerin yanında, taşın kalitesi, verimliliği, taşın rengi, endüstride alıcı bulup bulamayacağı gibi bilgilerinde araştırılıp öyle karar verilmelidir. Tüm bu şartlar uygun ise mermer işletmeleri görevlerine başlayabilirler.
 
Mermerler iki şekilde ticari açıdan piyasada tercih edilirler. Parlatılarak kullanılanlar ve parlatılmadan kullanılanlar olmak üzere. Parlatılarak kullanılan mermerler, beyaz, renkli, bejler, travertenler, sert taşlar olarak sınıflandırılabilir. Parlatılmadan kullanılan mermerler doğal hali ile kullanılan kayrak taşı gibi mermerlerdir.
Mermer ocakları oluşturulmasında, yerine getirilmesi gereken hukuki ve jeolojik kriterler bulunmaktadır. Öncelikle ruhsat sahibi olmak gerekir. Çevresel etki değerlendirme raporu (ÇED) Orman müdürlüğü tarafından istenen belgedir. Jeolojik kriterler arasında da çalışma yapılacak alanda ne amaçla çalışma yapılacağı, hangi kuruluş adına çalışma yapılacağı, çalışma yapılacak alanın haritası çıkarılmalıdır.